strona główna forum dyskusyjne


Pytał: jurek
Data: 06/10/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jak w obecnej sytuacji wygląda sprawa nabycia broni kulowej przez myśliwego nie selekcjonera, nie mundurowego, oraz jakie akty prawne to normują?

Odpowiedź:
Obecnie obowiązująca ustawa o broni nie różnicuje broni dla celów łowiectwa, na broń z lufą gwintowaną i lufą gładką. Myśliwym wydawane są pozwolenia na broń palną z wyłączeniem tych rodzajów broni, które taksatywnie wymienia rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=Dz.U.00.19.240&ver=-1&jedn=-1. W konsekwencji, nie selekcjoner może nabywać broń o lufach gwintowanych (kulowa).

Więcej o pozwoleniach w ustawie o broni http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/prawo_3.html.

Ważnym elementem pozwolenia jest ilość broni, na którą pozwolenie zostaje udzielone. Jeżeli się np. ma pozwolenie na 2 szt. broni, to nabycie trzeciej powoduje przejście całej procedury, dlatego w takim przypadku należy występować o większą ilość broni w pozwoleniu, np.3 szt. Jeżeli pozwolenie na broń wydane zostało przed majem 1999 r., to jest ważne na tyle sztuk broni, ile było wpisanych do pozwolenia w tym czasie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.