strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Hubert
Data: 20/10/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Proszę podać jakie przepisy, jeżeli istnieją takie, mówią o wyborze osób do prowadzenia polowań zbiorowych? Jakimi walorami te osoby powinny cechować się?

Odpowiedź:
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/prawo_4.html, polowanie zbiorowe prowadzone jest przez wyznaczonego przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego myśliwego, a więc to zarząd decyduje, kto poszczególne polowania będzie prowadził.

Teoretycznie istnieje możliwość, że WZ koła zobowiąże zarząd, do takiego, a nie innego obsadzenia polowań zbiorowych prowadzącymi, ale zarząd może się od takiej uchwały WZ odwołać do ZO PZŁ i odwołanie takie ma duże szanse na uwzględnienie. Gdyby chcieć definitywnie przesądzić, że tyko WZ ma decydować o prowadzących polowania zbiorowe, to należałoby wpisać taka kompetencję WZ do statutu koła.

Jeśli chodzi o walory wybranej osoby do prowadzenia polowania, to nie wchodząc w szczegóły, osoba taka powinna umieć przeprowadzić polowanie zbiorowe sprawnie i zgodnie z przepisami łowieckimi, a przede wszystkim zgodnie z § 16 tegoż rozporządzenia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.