strona główna forum dyskusyjne


Pytał: janusz223r1
Data: 16/11/2010
Publikacja: 16/11/2010
Pytanie: Bardzo proszę o poradę w następującej sprawie:
1. Kto decyduje o rozmieszczeniu książek wpisów pobytu w łowisku?
2. Czy jest legalne, że przy dzierżawie dwóch obwodów dwie książki są w jednym miejscu?
3. Czy komisja rewizyjna ma wpływ na decyzję zarządu w powyższej kwestii?
4.Czy większość członków może wpłynąć na zarząd o zmianę umieszczenia książki, ewentualnie kto?
5. Czy jest możliwe posiadanie dwóch książek na obwód: inna do wpisu własnego, a druga przez telefon.
6. Gdzie można zaskarżyć decyzje zarządu?

Odpowiedź:
Ad1) Zarząd;
Ad2) Formalnie rzecz biorąc, jedna z tych książek nie jest w obwodzie, chyba, że jest to granica obwodów. Jest to uchybienie, ale jak tak zadecydował zarząd, to tak długo jak ZO nie wymusi zmiany, będzie tak jak chce zarząd.
Ad3) Nie.
Ad4) Tak, uchwałą WZ.
Ad5) Nie. Książka musi być dostępna każdemu, kto przyjeżdża polować. Teoretycznie mogłyby być dwie książki w jednym miejscu, traktowane jako jedna, ale każda musiałaby dotyczyć innej części obwodu, żeby nie było nawet teoretycznej możliwości, że w to samo miejsce zapiszą się dwie osoby, jedna osobiście, druga telefonicznie.
Ad6) Do WZ lub w trybie nadzoru do ZO PZŁ. Odradzam jednak tę drogę, tak długo, dopóki dla większości członków stosowane rozwiązanie jest wygodne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.