strona główna forum dyskusyjne
Pytał: aldi
Data: 24/11/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: W moim kole zaistniała dziwna sytuacja: przewodniczący komisji rewizyjnej został skreślony z listy członków koła, pozostało 2 członków komisji rewizyjnej bez przewodniczącego. Ciekawy jestem co powinien postanowić zarząd koła?

Odpowiedź:
Pierwsza rzecz, którą komisja, zarząd, a i szergowi członkowie powinni zrobić, to sprawdzić w statucie koła, ilu osób musi być w komisji i co statut mówi nt. jej przewodniczącego. Jeżeli w kole obowiązuje tzw, statur ramowy, to:

1) pozostałe w komisji 2 osoby, to za mało, żeby uznać, że komisja może działać zgodnie ze statutem koła.
2) przewodniczącego komisji wybierają jej członkowie ze swojego grona.

W związku z powyższym, jeżeli jest to statut ramowy, to zarząd powinien jak najszybciej zwołać Nadzwyczajne WZ, celem dokonania wyborów uzupełniających do KR. Gdyby zarząd zwlekał, to zażądać od niego zwołania NWZ może komisja rewizyjna, 1/3 członków koła lub Zarząd Okręgowy ewentualnie Okręgowa Rada Łowiecka. Gdyby zarząd dalej nie zwoływał NWZ, to zrobić to może ZO lub ORŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.