strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Bartosz Sikorski
Data: 12/10/2011
Publikacja: 14/10/2011
Pytanie: Czy osoby spoza zarządu koła mogą być typowane do odznaczeń łowieckich: brązowy, srebrny i złoty medal? Chodzi mi głównie o myśliwych, którzy ciężko pracują na rzecz gospodarki łowieckiej. W kole, w którym poluję medale przyznawane są tylko osobom z zarządu koła. Prezes koła twierdzi, że osoby, które nie były i nie są w zarządzie nie mają prawa być wybierani do odznaczeń.

Odpowiedź:
WSZYSCY członkowie koła mają równe statutowe prawa do otrzymania odznaczeń łowieckich. Jednak oprócz statutu, jest jeszcze niepisana praktyka ORŁ i Kapituły Odznaczeń PZŁ, z której wynika, że osoby nie zajmujące żadnych funkcji w organach koła, mogą liczyć co najwyżej na brązowy medal. Wyższe odznaczenia są w praktyce przyznawane tylko członkom zarządów kół. Tak naprawdę, to ciężka praca na rzecz gospodarki łowieckiej traktowana jest we wnioskach z kół jako takie tam pisanie, a liczą się tylko zajmowane stanowiska w kole i organach PZŁ. W tym kontekście prezes koła Kolegi ma po prostu rację.

Przypomnę, że to WZ wskazuje osoby de wyróżnienia i nie należy się sugerować powyższym, bo czym więcej kół będzie stawiało na tych najbardziej zaangażowanych, a nie tylko na tych, którzy są członkami organów, tym może prędzej nastąpi zmiana obecnej polityki odznaczeń.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.