strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Członek Zarządu
Data: 04/11/2011
Publikacja: 06/11/2011
Pytanie: Łowczy w naszym Kole nie wykonuje poleceń ZO, nie czyta pism z ZO. Uwagi Prezesa ignoruje, nie dba o gospodarkę łowiecką, ma konflikty z kolegami, jego pasją jest tylko wypisywanie zezwoleń. Sekretarz i skarbnik to jego koledzy, są z nim. Co w takiej sytuacji ma zrobić prezes?


Odpowiedź:
Wszystko zależy od stanowiska członków koła. Jeżeli łowczy z sekretarzem i skarbnikiem mają większe niż on poparcie członków koła, to może się unieść honorem i zrezygnować. Jeżeli sam ma znaczące poparcie członków, to 1/3 członków koła może złożyć wniosek o odwołanie łowczego, czy też również skarbnika i sekretarza, a jak NWZ ich odwoła, to wybrać nowych.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.