strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tadeusz Wójcik
Data: 04/01/2004
Publikacja: 17/08/2006
Pytanie: Jak można rozszerzyć w w grudniu przewidzianą do pozyskania zwierzynę dodatkowo o kozy i koźlęta, jeżeli plan polowań zatwierdziło WZ w kwietniu.


Odpowiedź:
Jak rozumiem, plan polowań jest w tym kole przyjmowany uchwałą WZ. Jeżeli tak, a uchwała nie stanowi o sposobie ewentualnej korekty planu, to formalnie rzecz
biorąc plan ten nie powinien być zmieniany decyzjami zarządu koła.

Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, niż może to przewidzieć plan polowań
przygotowywany na przeszło pół roku wcześniej niż założona nim realizacja
pozyskania. Najprawdopodobniej są w kole problemy z realizacją tego planu,
dlatego zarząd chce rozszerzyć rodzaj zwierzyny do pozyskania w czasie polowań
zbiorowych. Tak dzieje się bardzo często i dlatego plan polowań powinien
pozostawać w gestii zarządu. Nie wiem jak wygląda statut tego koła, ale raczej
nie ma w nim kompetencji WZ do zatwierdzania planu polowań, tylko jest to
przyjęta zwyczajowo praktyka. Sugerowałbym odejście od niej i nie zawracania
głowy WZ takimi sprawami.

W obecnej sytuacji, formalnie trochę patowej, bo trudno sobie wyobrazić zwoływanie NWZ w tej sprawie, nie uważałbym za rażąco nieprawidłowe rozszerzenie pozyskania o sarny i koźlęta, oczywiście o ile zarząd poinformuje nadleśnictwo i gminę o takiej zmianie. Sądzę, że zarząd jest świadomy, że rozszerzając pozyskanie ma poparcie większości członków i podejmuje słuszną i korzystną dla koła decyzję, a wiec z tego powodu nie narazi się np. na
odwołanie. W sytuacji zagrożenia wykonania planu rocznego, nie robiłbym problemu z takiej decyzji zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.