strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Adam
Data: 06/12/2011
Publikacja: 08/12/2011
Pytanie: Czy osoba posiadająca obywatelstwo kraju Unii Europejskiej może być członkiem koła łowieckiego PZŁ? Zaznaczyć należy, że osoba ta posiadała kiedyś obywatelstwo polskie, utraciła je przed stanem wojennym. Obecnie osoba ta chce być członkiem koła - mówi po polsku i chce wrócić na stałe do Polski. Jakie przepisy regulują takie sprawy?

Odpowiedź:
O ile ma obywatelstwo kraju Unii i uprawnienia łowieckie z tego kraju, to może, po zdaniu egzaminu wskazanego w Art. 42a Ustawy Prawo łowieckie , z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, a w przypadku uprawnień selekcjonerskich także zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny płowej i nabyciu członkostwa w PZŁ.

Niezależnie od powyższego, gdyby otrzymała z powrotem obywatelstwo polskie, to do koła może się dostać poprzez staż, kurs, egzamin jak każdy nowo wstępujący.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.