strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Przemo Świerblewski
Data: 12/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy psy uczestniczące w polowaniu zbiorowym są objęte ubezpieczeniem NW w ramach pakietu wykupionego w składce członkowskiej?
Chodzi o przypadek, gdy w czasie zbiorówki dzik złamał psu łapę.


Odpowiedź:
Nie znam ogólnych warunków ubezpieczenia, które PZŁ zawarł w imieniu wszystkich myśliwych (za ich zresztą pieniądze). Na pewno ubezpieczenie NW nie obejmuje odszkodowania za złamaną łapę psa. Ewentualnie, obejmować to zdarzenie może ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania polowania.

Najbardziej jednak realna, jest odpowiedzialność koła. To koło organizowało polowanie i jeżeli życzyło sobie udziału psa, to za stratę wyrządzoną właścicielowi psa odpowiada właśnie koło i wcale nie na zasadzie winy (nie trzeba udowodnić winy koła), ale odpowiedzialności ogólnej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.