strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Krzysztof
Data: 28/08/2012
Publikacja: 29/08/2012
Pytanie: Zwracam się z prośbą o zinterpretowanie przepisów dotyczących trybu odwołania od uchwały Zarządu Koła do Walnego Zgromadzenia wynikających z § 171 oraz § 172 ust. 5 Statutu PZŁ w związku z odmową wydania odstrzału przez kol. Łowczego. Powodem nie wydania odstrzału przez kol. Łowczego było stwierdzenie, iż zostałem zawieszony w prawie do wykonywania polowania pomimo, iż został on poinformowany, że złożyłem odwołanie od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie PZŁ. Czy stanowisko zajęte przez kol. Łowczego jest zgodne z obowiązującym prawem? Po zapytaniu dot. zachowania kol. Łowczego skierowanym do jednego z członków Zarządu Koła uzyskałem odpowiedź, iż kol. Łowczy może odmówić wydania odstrzału bez podania przyczyny. W jakich przypadkach Łowczy może odmówić wydania odstrzału, czy odmowa wymaga uzasadnienia i podania podstawy prawnej decyzji? Czy Łowczy jako członek Zarządu może samodzielnie podejmować decyzje odnośnie wydawania lub nie wydawania poszczególnym członkom koła odstrzałów? Czy odmawiając wydania odstrzału Łowczy powinien poinformować członka koła jakich czynności powinien on dokonać, aby otrzymać upoważnienie do wykonywania polowania?

Odpowiedź:
Łowczy nie ma racji. Należy zwrócić się o pomoc do ZO PZŁ, który uchyli ewentualną uchwałę zarządu odmawiająca odstrzałów i powinien poinstruować zarząd, że łowczy nie ma uprawnień, żeby w takiej sytuacji odmówić myśliwemu prawa do polowania zapisanego w § 40 pkt 5 Statutu PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.