strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Józef Zakrzewski
Data: 16/11/2012
Publikacja: 17/11/2012
Pytanie: Proszę o ustosunkowanie się do niżej opisanego postępowania zarządu okręgowego. Na walnym zgromadzeniu członków koła, prezes w sprawozdaniu przekazuje informację, że ma dowody o nie przestrzeganiu prawa w zakresie gospodarki finansowej przez zarząd poprzedniej kadencji. KRK dokonuje kontroli za okres dwóch lat gospodarczych i stwierdza rażące nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji należności finansowych członków koła. Postanawia powiadomić zarząd okręgowy. Zarząd okręgowy przekazuje pismo OKR, która po dokonaniu analizy protokołu z kontroli KRK zobowiązuje zarząd koła aby podjął stosowne kroki wyjaśniające o niezgodnościach zawartych w protokole komisji rewizyjnej koła i poinformował OKR o podjętych działaniach. Jakie inne działania powinien podjąć zarząd okręgowy i czy zarząd koła jest podmiotem w opisanej sprawie?

Odpowiedź:
Zarząd poprzedniej kadencji przedstawiał sprawozdanie finansowe, które zatwierdzało WZ. Tak więc z formalnego punktu widzenia nie ma żadnych podstaw, żeby KR zajmowała się gospodarką finansową lat poprzednich, prawdopodobnie w ogóle innej kadencji. Niepotrzebnie informowano zarząd okręgowy, bo ten nie ma nic do tych sprawozdań. OKR ma, ale w ciągu roku, a nie za lata przeszłe. Moim zdaniem żadnych kroków wyjaśniających dla OKR zarząd nie musi robić.

Nie można jednak wykluczyć, że w dokumentach z lat przeszłych znaleziono dowody na popełnienie przestępstwa. Wówczas należy powiadomić organa ścigania, a nie organa PZŁ. Jeżeli dowodów przestępstwa nie ma, to sprawę należało załatwić w kole i nie wychodzić z nią na zewnątrz, bo to wewnętrzna sprawa koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.