strona główna forum dyskusyjne
Pytał: K
Data: 04/01/2013
Publikacja: 07/01/2013
Pytanie: Czy w świetle prawa konsekwencją ze niepłacenie składek PZŁ może być utrata pozwolenia na broń? Dodam, że interesuje mnie wyłącznie strzelectwo myśliwskie i jestem osobą niezrzeszoną z żadnym kołem.


Odpowiedź:
Nie ma takiego zagrożenia. Wprawdzie jeszcze do listopada br. PZŁ mógł skreślić członka za niezapłacenie składki, co skutkowało cofnięciem pozwolenia na broń, ale po wyroku TK , PZŁ nie może pozbawiać prawa do polowania, a więc i skreślać członków. Wprawdzie może występować z powództwem o zapłacenie składki, ale nie pozbawić członkostwa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.