strona główna forum dyskusyjne
Pytał: jager
Data: 10/01/2013
Publikacja: 11/01/2013
Pytanie: Czy w świetle ustawy TK zawieszającej działalność sądów łowieckich i rzeczników ZK może ukarać myśliwego karą dyscyplinarną zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do wyjaśnienia sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego? Przewinienie łowieckie z paragrafu 13.1.

Odpowiedź:
Nie można, choćby dlatego, że sądów łowieckich nie ma, a zawieszanie do czasu zakończenia postępowania mógł robić tylko sąd łowiecki. Organa koła i ZO nie miały i nie mają w statucie takich uprawnień.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.