strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Janek
Data: 21/01/2013
Publikacja: 23/01/2013
Pytanie: W związku z różną interpretacją zagadnienia wykluczenia z koła myśliwego podczas Walnego Zgromadzenia przez moich przyjaciół kolegów myśliwych proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy na Walnym Zgromadzeniu może być realizowany zawarty w proponowanym porządku obrad przez zarząd koła punkt wykluczenia członka koła który posiada zwolnienie lekarskie z wskazaniem przebywania w łóżku i zwolnienie takowe dostarczył przez kolegę przed rozpoczęciem zgromadzenia?
Pragnę nadmienić, że zarząd koła przygotowując proponowany porządek obrad i wniosek o wykluczenie myśliwego nie przeprowadził z nim jakiejkolwiek rozmowy i spotkania.

Odpowiedź:
Członkowi koła przysługuje prawo do wypowiedzenia się w każdej sprawie, w której organa koła mają podjąć uchwałę w jego sprawie. Jeżeli członek wykluczany nie wypowiedział się np. pisemnie, to miał prawo zrobić to na WZ. Jeżeli przeszkodziła mu w tym choroba, to WZ powinno wstrzymać się z rozpatrywaniem jego wykluczenia. Jeżeli tego nie zrobiło, to ZO powinien uchylić taką uchwalę, a jeżeli nie ZO, to sąd powszechny po złożeniu pozwu.

Zarząd, tak samo jak i WZ miał obowiązek umożliwienia wypowiedzenia się wykluczanemu, kiedy przygotowywał wniosek na WZ. Nie robiąc tego uchybiał statutowi PZŁ i to jest też zarzut, który powinien być podniesiony w odwołaniu i ewentualnie w pozwie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.