strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Niestowarzyszony
Data: 28/01/2013
Publikacja: 31/01/2013
Pytanie: Posiadam uprawnienia sędziego instruktora strzelectwa myśliwskiego. Na własną prośbę jestem czasowo zawieszony w prawach członka PZŁ. Czy mogę korzystać z tych uprawnień? Czy na prośbę kolegi myśliwego mogę dokonywać przystrzelania broni i wydać zaświadczenie? Czy mogę przystrzelać własną broń? Proszę o wyjaśnienie czy będąc zawieszonym w prawach i obowiązkach członka PZŁ - jestem członkiem PZŁ czy nie jestem?

Odpowiedź:
Chodzi chyba o urlopowanie, a nie o zawieszenie w PZŁ, jeśli na własną prośbę. Nie jest się wtedy czasowo członkiem PZŁ.

Nie ma przepisu powszechnie obowiązującego, że instruktor strzelectwa myśliwskiego może przystrzeliwać broń innym myśliwym. Przystrzelanie broni jest obowiązkiem myśliwego i broń ma być przystrzelana raz w roku, ale prawo nie mówi, kto może to zrobić i nie określa sankcji, gdyby nie była przystrzelana. Ma po prostu być przystrzelana. To koła łowieckie wymyślają uchwały, które zaliczają przystrzelanie np. tylko przez instruktora strzelectwa myśliwskiego, albo przez rusznikarza. Takie uchwały w ogóle są nie uprawnione, bo wkraczają z obszar regulowany rozporządzeniem MŚ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.