strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Waldi
Data: 11/02/2013
Publikacja: 12/02/2013
Pytanie: 1. Czy nadleśnictwo może zwoływać i prowadzić ocenę trofeów zwierzyny płowej?
2. Czy nadleśnictwo może wymagać od kół (bez zarządzenia) zgłoszenia każdego upolowanego jelenia byka w celu jego sfotografowania, przed jego spreparowaniem (czerep) przez pracownika nadleśnictwa?
3. Czy nadleśnictwo może ingerować w sprawy: odstrzału drapieżników, szkód łowieckich na polach rolników indywidualnych, dokarmiania ptaków i zwierzyny łownej w kole łowieckim?

Odpowiedź:
1. Nie, żadnych ocen trofeów zwierzyny płowej nadleśnictwo nie prowadzi, ani nie zwołuje. To jest kompetencja ZO PZŁ.

2. Żadnych takich czynności nadleśnictwo nie może wymagać. Nie może też wydawać jakichkolwiek zarządzeń w tej sprawie. Takie pomysły to samowola nie mająca żadnych podstaw prawnych i koło może pisma nadleśnictwa w takich sprawach wyrzucać do kosza.

3. W nic takiego nadleśnictwo nie może ingerować.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.