strona główna forum dyskusyjne


Pytał: MAXX
Data: 05/03/2013
Publikacja: 07/03/2013
Pytanie: Chciałbym dowiedzieć się czy dobrze rozumiem statut. Jeżeli głosujemy nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu to głosowanie może być tajne lub jawne? Po przeczytaniu statutu stwierdzam, że głosujemy tak jak 1/3 członków koła zatwierdziła sposób głosowania na początku Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź:
Co do zasady absolutorium głosujemy jawnie. Głosowanie tajne następuje na żądanie 1/3 obecnych. W przypadku zgłoszenia takiego wniosku prowadzący zebranie poddaje go pod głosowanie i jeżeli uzyska on aprobatę co najmniej 1/3 członków, głosowanie będzie tajne. Przy tym nie ma obowiązku zatwierdzenia głosowania tajnego na początku Walnego, a wystarczy, żeby przed konkretnym głosowaniem, które co do zasady jest głosowaniem jawnym, padnie wniosek o głosowanie tajne. Jeżeli 1/3 obecnych go poprze, to konkretne głosowanie przeprowadzone musi być tajnie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.