strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Suzi
Data: 14/03/2013
Publikacja: 14/03/2013
Pytanie: Jestem właścicielem gruntu na którym dostrzegłam ustawioną ambonę myśliwską. Nikt z koła łowieckiego nie pytał mnie o zgodę ustawiając ambonę. Nadmienię, że teren na której postawiono ambonę jest moją własnością, niezabudowaną. Czy są przepisy regulujące stawianie ambon na prywatnych gruntach? Czy Koło Łowieckie ma obowiązek uzyskania mojej zgody?

Odpowiedź:
Koło ma obowiązek uzyskania zgody właściciela gruntu do stawiania na nim urządzeń łowieckich. Bez takiej zgody nie może stawiać na tym gruncie ambony (art. 12 ustawy Prawo łowieckie ).

Właściciel może zażądać rozebrania ambony, choć musi liczyć się z tym, że koło uzna to za brak współpracy w ochronie pól przed szkodami (art. 47 w/w ustawy) i może robić trudności przy wypłacie odszkodowania za szkody na polu, przy którym stoi ambona.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.