strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Bratek
Data: 14/03/2013
Publikacja: 17/03/2013
Pytanie: WZ uchwaliło uchwałę o ukaraniu członka koła na zawieszenie w prawie wykonywania polowań na okres 3 miesięcy w przypadku nie uczestniczenia w szacowaniu szkód. Czy zarząd koła członka nie będącego na szacowaniu szkód może ukarać zgodnie z powyższą uchwałą bez konieczności wysłuchanie jego argumentów zgodnie ze statutem?

Odpowiedź:
Po pierwsze uchwała WZ jest niezgodna ze statutem, który taksatywnie wymienia sprawy, w jakich WZ może podejmować uchwały. Uchwała ta powinna zostać uchylona przez ZO na wniosek dowolnego członka koła.

Każda procedura karania karą porządkową przez zarząd MUSI być przeprowadzona zgodnie ze statutem, a więc m.in. karany musi mieć możliwość wypowiedzenia się na zarzuty, które muszą mu być wcześniej przedstawione, żeby mógł przygotować sobie obronę.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.