strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tadeusz
Data: 21/03/2013
Publikacja: 22/03/2013
Pytanie: WZ uchwaliło, że myśliwy, który odstrzeli jelenia byka i nie pokaże wieńca dla dwóch członków zarządu, zostanie ukarany wysoką karą finansową. Czy słusznie?

Odpowiedź:
Uważam sam pomysł pokazywania wieńca członkom zarządu za chybiony, bo statut jasno określa kto, po co i jak ocenia poroża w PZŁ. Koła w tej procedurze nie ma, ale teoretycznie WZ mogłoby taką uchwałę podjąć i jeżeli ZO by jej nie uchylił, to by obowiązywała. Za to absolutnie niedopuszczalne jest uchwalania jakichkolwiek kar finansowych, bo taka uchwała jest wbrew zapisom statutowym, ale również wbrew ustawie 'Prawo łowieckie'. Statut określa kary w postępowaniu porządkowym i nie ma tam kar finansowych, a ustawa mówi wyraźnie, z jakich tytułów finansowych może się finansować PZŁ i koło i nie ma tam kar. Takie kary uchwalone przez WZ na pewno będą uchylone przez ZO, jeżeli ktokolwiek z koła zwróci się z tym do ZO.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.