strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tomasz
Data: 22/03/2013
Publikacja: 25/03/2013
Pytanie: Jeden z kolegów posiadając uprawnienia selekcjonerskie pozyskał kozła. Dopełnił obowiązku i wpisał pozyskanie w upoważnienie i książkę pobytu. Tusza kozła została zważona (bez głowy) i zabrana na użytek własny. Kolega jednak nie przedstawił tego kozła do oceny. Czy Zarząd Koła powinien i czy ma takie uprawnienia, aby wyciągnąć wobec kolegi konsekwencje? Jeżeli tak, to jakie?

Odpowiedź:
Konsekwencje w opisanej sytuacji za nie przedstawienie poroża do oceny komisji ocen powołanej przez ZO są opisane w uchwale NRŁ. Koło nie ma kompetencji do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji, bo sprawa regulowana jest uchwała NRŁ, a w statucie kołu nie przypisano żadnych obowiązków związanych z zajmowaniem się takimi przypadkami. Sprawa jest pomiędzy myśliwym a organami PZŁ i koło nie powinno się w to mieszać.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.