strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Artur Szymczak
Data: 25/03/2013
Publikacja: 30/03/2013
Pytanie: Kolega z naszego Koła został ukarany przez Zarząd Koła karą porządkową, na co Komisja Rewizyjna zgłasza swoje niezadowolenie oraz wniosek o ujęcie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków domagając się usunięcia Kolegi z szeregów Koła.
Czy ujęcie sprawy w porządku obrad Walnego Zebrania ma zawierać w swej treści również sformułowanie "wykluczenie Kolegi z szeregów Koła"?

Odpowiedź:
Punkt porządku obrad dot. wykluczenia może mieć formę "wykluczenie Kolegi ................ z szeregów koła".

Proszę jednak pamiętać, że procedura wykluczenia z koła to nie tylko głosowanie na WZ, ale również pewne wcześniejsze kroki, które zarząd zobowiązany jest podjąć. Poza tym, nie do przyjęcia jest wykluczanie z koła za ten sam zarzut, jaki było już przez zarząd oceniony i skończył się udzieleniem kary porządkowej. Wykluczony za ten sam zarzut odwoła się do sądu powszechnego, a ten uchyli wykluczenie, właśnie za powtórne karania za to samo. Takie podwójne karanie jest niedopuszczalne w Polskim systemie prawnym.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.