strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ziolek1977
Data: 10/04/2013
Publikacja: 30/04/2013
Pytanie: Czy Zarząd koła może w chwili obecnej pozbawiać prawa do polowania - zawieszenie? Czy WZ może rozpatrywać odwołanie od decyzji zarządu o zawieszeniu? Czy i kto ma prawo pozbawić członka koła uprawnień do wykonywania polowania po ogłoszeniu wyroku TK?

Odpowiedź:
Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się nt. kar porządkowych udzielanych przez zarząd koła, bo nie mają one podstaw ustawowych, a tylko tymi zajmuje się TK. Wprawdzie na rozprawie strony podnosiły niekonstytucyjność takich kar, ale formalnie nie zostaly one zniesione, bo TK nie ma takich kompetencji. Tak długo, jak PZŁ nie usunie tych kar ze statutu, formalnie można je stosować.

WZ zawsze może rozpatrywać odwołanie od ukaranego przez zarząd zawieszeniem. Do czasu rozpatrzenia odwołania kara nie wchodzi w życie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.