strona główna forum dyskusyjne


Pytał: rs112
Data: 10/04/2013
Publikacja: 28/04/2013
Pytanie: Czy Zarząd Okręgowy powinien na piśmie poinformować Zarząd lub członków koła na WZ o delegowaniu przedstawiciela ZO na WZ koła? Czy taki "delegat" może tylko obserwować, czy też doradzać lub też wyrażać jakieś swoje opinie na tematy poruszane na WZ?


Odpowiedź:
Nie ma obowiązku informowania na piśmie o delegowaniu przedstawiciela organu, ale jeżeli taki się pojawi, to powinien pokazać upoważnienie danego organu do uczestnictwa w danym WZ.

Delegat organu ma prawo do głosu doradczego podczas WZ, co nie oznacza, ze WZ musi kierować się jego radami, które bardzo często w praktyce takich wizyt wskazują na małą znajomość statutu PZŁ i prawa łowieckiego, a raczej mają na celu wsparcie zarządu lub określonej grupy członków koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.