strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Ryszard
Data: 19/04/2013
Publikacja: 21/04/2013
Pytanie: Mając na uwadze niekonstytucyjny i przymusowy charakter przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego,wnoszę niniejszym o zwrot poniesionych przeze mnie opłat na rzecz PZŁ w okresie ostatnich 10 lat w wysokości 2307 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Wniesione opłaty wynikają z rocznych składek pobieranych każdego roku przez PZŁ. Proszę o komentarz czy moje roszczenie jest zasadne?

Odpowiedź:
Trybunał Konstytucyjny nie wypowiadał się nt. przymusowego charakteru przynależności do PZŁ, więc nie ma podstaw do twierdzenia, że przynależność ta jest niekonstytucyjna. W konsekwencji płacenie składki jest obowiązkowe i nie ma żadnych szans na wygranie przed sądem roszczenia o zwrot składek, oparte na przedstawionej argumentacji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.