strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Wojciech
Data: 22/04/2013
Publikacja: 23/04/2013
Pytanie: Czy w chwili obecnej w przypadku podtrzymania przez WZ uchwały zarządu o zawieszeniu w prawie do wykonywania polowania przysługuje odwołanie i do kogo? Czy odwołanie wstrzymuje wykonanie zaskarżonej uchwały?

Odpowiedź:
Odwołanie nie przysługuje, ale można wnosić do ZO o uchylenie uchwały w trybie nadzoru (§ 173 statutu), jeżeli w procedurze ukarania lub odwołania naruszone zostały przepisy statutu. Złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje kary, która staje się prawomocna w momencie oddalenie odwołania przez WZ. Kara nie wchodziła w życie, jeżeli w terminie 14 dni od poinformowania ukaranego złożył on odwołanie do WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.