strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej
Data: 10/05/2013
Publikacja: 11/05/2013
Pytanie: Czy w świetle ostatniego orzeczenia TK uznającego za niezgodne z Konstytucją RP karanie myśliwego za wycenione na dwa czerwone punkty trofea zgodne z prawem jest nakładanie kar finansowych przez zarządy kół na takich myśliwych?

Odpowiedź:
Niezależnie od wyroku TK, zarząd koła nie ma prawa do nakładania jakichkolwiek kar finansowych, a nawet więcej, nie ma kompetencji do karania w ogóle, ponieważ kary za te punkty nakłada ZO zgodnie z uchwała NRŁ. Co reguluje uchwała NRŁ i komu daje kompetencje do karania wyczerpuje sprawę i nie ma prawa dodatkowo regulować tego zarząd koła swoimi uchwałami o ukaraniu członka koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.