strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Adamr
Data: 28/05/2013
Publikacja: 02/06/2013
Pytanie: Szykujemy się do usunięcia na WZ członka w związku z tym kilka pytań:
1. Jaka ilość obecnych członków Koła na WZ stanowi w tej sytuacji quorum i jaka ilość głosów stanowi o prawomocności uchwały o wykluczeniu?
2. "Zainteresowany" nie przybywa na WZ ale przysyła zaświadczenie lekarskie, że jest niedysponowany. Czy WZ może podjąć uchwałę o skreśleniu?
3. Uchwała podjęta, usunięty złożył odwołanie do ZO. Co z prawem polowania, bo na zdrowy rozum nie jest członkiem to nie poluje.
4. ZO ewentualnie przywraca członkostwo ale ZK odwołuje się do Rady Okręgowej i dalej do Sądu Powszechnego czy "przywrócony" ma prawo polować? Czy ZK może go zawiesić do czasu ostatecznego wyroku Sądu Powszechnego?

Odpowiedź:
Ad.1)
Co najmniej połowa członków koła stanowi kworum. Za wykluczeniem musi opowiedzieć się co najmniej 2/3 obecnych na WZ.
Ad.2)
To zależy od WZ. Obowiązkiem WZ jest ustalenie, czy wykluczany został prawidłowo powiadomiony o WZ i w przypadku, jeżeli jest nieobecny, czy mógł się wypowiedzieć w innej formie, np. na piśmie do WZ.
Ad. 3)
Uchwała o wykluczeniu nie jest po podjęciu prawomocna i wykluczony na WZ jest dalej członkiem koła co najmniej przez 14 dni. Jeżeli złoży w tym terminie odwołanie do ZO, to dalej uchwała nie jest prawomocna. Prawomocną stanie się z dniem oddalenia przez ZO odwołania zainteresowanego i od tego dnia przestaje być członkiem koła.
Ad. 4)
Nie ma już dalszych odwołań, ale jest możliwość zwrócenia się do ZG PZŁ (a nie ORŁ) z wnioskiem o uchylenie uchwał WZ i ZO w trybie nadzoru. Nie zmienia to jednak faktu, że wykluczony nie jest wtedy już członkiem koła. To samo dotyczy zwrócenie się do sądu powszechnego, bo przez całe postępowanie sądowe nie jest on członkiem koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.