strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Danuta
Data: 07/06/2013
Publikacja: 09/06/2013
Pytanie: W naszym kole jest kasa fiskalna. Mam problem z ustaleniem momentu wprowadzenia sprzedaży myśliwemu zwierzyny na użytek własny. Przykładowo: myśliwy upolował zwierzynę dnia 27.03.2013 r. wpisał ją do odstrzału i do książki pobytu na obwodzie. Następnie przeważył i wypisany ma protokół przeważenia dnia następnego czyli 28.03.2013 r. Co jeszcze nie oznacza według myśliwego, że on pobrał na użytek własny, bo mógł np. po 5-ciu dniach zdecydować , że jednak odda ją do punktu skupu. Czy to jest słuszne rozumowanie myśliwego, zgodne z przepisami? Kiedy powinno się wprowadzić do kasy fiskalnej? Ja uważam że do kasy fiskalnej powinno być to wprowadzone dnia 28.03.2013 r. Nie jesteśmy płatnikami VAT.

Odpowiedź:
Trzeba po prostu określić datę sprzedaży myśliwemu. Do tego czasu tusza jest własnością koła, tak jak towar na półce w sklepie. Datą ta powinno być w opisanej sytuacji data, w której po przeważeniu myśliwy zabrał tuszę. Jeżeli się waha, czy na użytek własny, czy do skupu, to nie powinien brać tuszy, tylko np. koło powinno mieć ustalenie ze skupem, że tusza wisi do decyzji koła i weźmie ją myśliwy lub skup w wyniku decyzji koła. Teoretycznie możliwym jest, że uchwały koła pozwalają na przechowanie tuszy u myśliwego, który go strzelił np. do 5 dni i wówczas datą sprzedaży będzie data, w której myśliwy oświadczy się, że tusze kupuje.

Zlikwidowałbym możliwość oddania dzika do skupu w ciągu 5 dni, jeżeli myśliwy zrezygnuje i sprawa będzie jednoznaczna. Obecną możliwość rezygnacji z użytku własnego i oddanie do skupu traktowałbym jako zwrot tuszy i odstąpienie od kupna, co przepisy dot. kas fiskalnych powinny jakoś uwzględniać, bo przecież takie sytuacje w handlu się zdarzają i wtedy datą sprzedaży byłaby data zabrania tuszy po ważeniu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.