strona główna forum dyskusyjne


Pytał: sasik
Data: 24/07/2013
Publikacja: 25/07/2013
Pytanie: Walne Zebranie w naszym kole odbyło się miesiąc temu. Na WZ odczytany był protokół Komisji Rewizyjnej. Czy mogę teraz uzyskać od Zarządu Koła kopię tego protokołu?

Odpowiedź:
W normalnym kole nie byłby to żaden problem, bo prawo nie zabrania udostępnienia tego protokołu, wprost przeciwnie, statut nakazuje udostępniać protokół z WZ członkom koła (§ 60 ust 3 statutu), a sprawozdanie KR jest częścią tego protokołu.

Często jednak koła z niewiadomych przyczyn uważają, że dokumenty organów koła nie są dla szeregowych członków i odmawiają. Jeżeli zarząd lub KR odmówią, można zwrócić się do ZO PZŁ o udostępnienie sprawozdania KR, bo jako załącznik do protokołu musiało być przekazana do ZO PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.