strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Paweł
Data: 24/07/2013
Publikacja: 27/07/2013
Pytanie: Trzech z pięciu członków Zarządu złożyło rezygnację ze swych funkcji (Prezes, Skarbnik oraz łowczy terenowy). Zostało zwołane Walne Zgromadzenie, które z przyczyn formalnych (zbyt późne powiadomienie członków Koła) nie odbyło się. Następne WZ jest planowane we wrześniu. Jaki jest więc status członków Zarządu, którzy złożyli rezygnację? Czy Zarząd w tej formie może pracować?


Odpowiedź:
Do chwili odbycia się WZ, które stwierdzi zgodnie ze statutem zaprzestanie pełnienia funkcji przez trzech jego członków, zarząd jest dalej 5-osobowy.

Formalnie, jeżeli ta trójka nie chce udzielać się w zarządzie, przychodzić na jego posiedzenia lub zwoływać posiedzenia (prezes lub upoważniony wcześniej przez zarząd członek zarządu), to zarząd nie może nawet zwołać nowego WZ. Takie WZ może zwołać tylko ZO PZŁ.

Ale gdyby prezes zwołał jednak posiedzenie i byłoby na nim co najmniej 3 członków zarządu, to mogą oni nawet przy biernej postawie tego, który złożył rezygnację, głosami tych dwóch, co rezygnacji nie złożyło, zwołać WZ. Jak się WZ odbędzie, to na nim ta trójka przestanie być członkami zarządu, a WZ wybierze nowe osoby do zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.