strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Podprowadzający
Data: 29/08/2013
Publikacja: 29/08/2013
Pytanie: Czy myśliwy zawieszony w prawie do wykonywania polowania może podprowadzać myśliwego zagranicznego na polowaniu indywidualnym?

Odpowiedź:
Podprowadzający, to zgodnie z ustawą przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego będący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Nie ma więc przeszkód, żeby koło zrobiło swoim przedstawicielem osobę zawieszoną w prawie do polowania, jeżeli jest ona pełnoprawnym członkiem PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.