strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tadeusz
Data: 29/08/2013
Publikacja: 31/08/2013
Pytanie: Czy WZ może podjąć uchwałę ograniczającą ilość członków Koła np. do liczby 65 ze względu na to, że na jednego członka przypada mniej niż 130 ha powierzchni obwodu?

Odpowiedź:
Taka uchwała jest niezgodna ze statutem PZŁ, który jednoznacznie wskazuje, że to zarząd ma kompetencje do przyjmowania nowych członków, a to oznacza, ze żaden inny organ koła lub PZŁ nie ma prawa kompetencji tych ograniczać w jakikolwiek sposób.

W/w uchwałę ZO na pewno uchyli, tylko musi być o niej poinformowany.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.