strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Pastek
Data: 25/09/2013
Publikacja: 26/09/2013
Pytanie: Czy Zarząd Koła może powołać na strażnika osobę nie mająca szkolenia w tym kierunku?

Odpowiedź:
Strażnik łowiecki powinien mieć ukończone z wynikiem pozytywnym przeszkolenie według programu opracowanego przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Program ten wymaga, że strażnikiem łowieckim może być osoba, która posiada wykształcenie co najmniej podstawowe oraz ukończyła kurs z zakresu gospodarki łowieckiej organizowany przez Polski Związek Łowiecki. Wychodząc z powyższego, na pewno nie musi mieć takiego przeszkolenia myśliwy, którego wiedza wyniesiona ze szkolenia dla nowowstępujących jest wyższa, niż ta dla strażników.

Jeżeli zarząd powoła na strażnika osobę spoza myśliwych i bez wskazanego wyżej szkolenia, to w praktyce żadnych konsekwencji nie ponosi.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.