strona główna forum dyskusyjne
Pytał: mosberg
Data: 08/10/2013
Publikacja: 09/10/2013
Pytanie: Na areale 70 ha posadzono sadzonki jabłoni i ogrodzono plantacje siatką leśną. Po upływie około 5 lat siatka w kilku miejscach została uszkodzona. Właściciel twierdzi, że drzewka uszkodziły sarny i żąda odszkodowania. Czy mamy szacować i wypłacać odszkodowanie?

Odpowiedź:
Odmówić, powołując się na art. 26 ust.4 ustawy Prawo łowieckie, który wyłącza z obwodu łowieckiego:

4) budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

Gdyby właściciel kwestionował tę podstawę, to wskazać mu art. 47 ust.1 tej samej ustawy, który zobowiązuje właściciela do współpracy w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

1. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

Jeżeli nie potrafi naprawić uszkodzeń we własnym ogrodzeniu, to nie można mówić o jakiejkolwiek jego współpracy w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.