strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jan Binko
Data: 14/10/2013
Publikacja: 16/10/2013
Pytanie: Gdzie powinny być kontrolowane przez komisję rewizyjną dokumenty skarbnika, łowczego? Nadmieniam iż koło nie posiada swojej siedziby. Jeśli to możliwe proszę podać jakie przepisy to regulują?

Odpowiedź:
Żadne przepisy tego nie regulują. Za standard, oparty np. na kontroli dokumentów w postępowaniach US w firmach, należy przyjąć, że kontrola odbywa się w miejscu przechowywania dokumentów. Jeżeli jednak kontrolowany i kontrolujący dojdą do wniosku, że dla obu lepszym rozwiązaniem jest inne miejsce, mogą umówić się w tym miejscu, do którego skarbnik przybędzie ze wszystkimi dokumentami.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.