strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jager
Data: 15/10/2013
Publikacja: 17/10/2013
Pytanie: Niektórzy członkowie zarządu koła oraz myśliwi uczestniczący w szacowaniu szkód łowieckich pobierają delegację w wysokości 0,83 zł za kilometr jako zwrot kosztów wyjazdu. Po dokonaniu szacowania zostają w łowisku na polowanie indywidualne. Pobierając delegację rekompensują sobie koszty wyjazdu na polowanie. W sprawie jakiejkolwiek rekompensaty za uczestniczenie w komisji szacującej nie ma uchwały ZK ani WZ. Czy pobrane delegacje zostały słusznie czy się należą a jeżeli nie to czy podlegają zwrotowi i do jakiego terminu wstecz?

Odpowiedź:
Gospodarką łowiecką w kole kieruje zarząd i do jego kompetencji należą wszystkie sprawy nie wymienione jako kompetencja WZ. O delegacjach służbowych decyduje więc zarząd. Jedyne co go może w tej sprawie ograniczać, to środki w budżecie, który uchwala WZ. Nie wiem jak wygląda budżet w kole, ale jeżeli członkowie chcieliby ograniczyć tego typu delegacje, to powinni wyraźnie w budżecie wyodrębnić pozycję "Delegacje" i przyznać jej taką kwotę, którą uznają za właściwą.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.