strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Tadeusz
Data: 08/01/2014
Publikacja: 11/01/2014
Pytanie: Czy ZO może skierować na staż kandydata nie konsultując się z ZK do którego kieruje Kandydata?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 16 statutu PZŁ może skierować, choć powinien (chociaż statut o tym nie pisze) skonsultować się z kołem. Nie oznacza to jednak obowiązku przyjęcia takiej osoby do koła po ewentualnym zaliczeniu stażu i zdaniu egzaminów. Przyjęcie nowego członka przez zarząd jest samodzielną decyzja zarządu koła i ZO nie ma na nią wpływu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.