strona główna forum dyskusyjne
Pytał: rs112
Data: 22/06/2015
Publikacja: 23/06/2015
Pytanie: Czy każdy członek ZK może zgłosić się do banku prowadzącego rachunek celem zostania upoważnionym do dokonywania przelewów (zgodnie ze statutem PZŁ z innym członkiem zarządu)? Czy też wymaga to dodatkowego upoważnienia, podjęcia uchwały zarządu? Jeżeli tak, to z czego to wynika? Czy jeżeli dwóch członków zarządu dokonało przelewów dla rolników (z tytułu odszkodowania) bez udziału i wiedzy skarbnika nie mając żadnych dodatkowych ku temu upoważnień od zarządu to stanowi to naruszenie Statutu (funkcje statutowe skarbnika)?

Odpowiedź:
Zakładając konto w banku zarząd podejmuje decyzję, kto sam lub w jakiej konfiguracji ma dostęp do jakich usług banku, np. przelewy, wypłata gotówki, etc. Jak pasuje to bankowi, to takie uprawnienia nada wskazanym osobom. Zgodnie ze statutem oświadczenia woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu koła lub jeden członek zarządu koła i osoba przez zarząd koła do tego upoważniona (np. księgowa). Zarząd koła może udzielić też jednemu z członków zarządu koła lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością koła, np. dostępu i obsługi konta w banku (np. skarbnik).

Dokonanie przelewów dla rolników z tytułu odszkodowania jest decyzją zarządu. Czy ta dwójka przekroczyła swoje uprawnienia musi określić zarząd. Jeżeli w banku zostawiono dyspozycje, że każdych z dwóch członków zarządu może dokonywać przelewów, to widać, że zarząd akceptował z góry, że nie musi to być skarbnik.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.