strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Sokół
Data: 29/07/2015
Publikacja: 01/08/2015
Pytanie: Mam faktury sprzedaży na "odwrotne obciążenie" jak i faktury zakupu na "odwrotne obciążenie", czy my jako KŁ w związku z powyższym mamy jakieś obowiązki wobec urzędu skarbowego? Nadmieniam, że nie jesteśmy płatnikami podatku VAT.

Odpowiedź:
Obowiązek zapłaty podatku VAT od dokonanego zakupu w ramach mechanizmu „odwrotnego obciążenia” obejmuje również tych nabywców – podatników prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych jako podatnik VAT zwolniony albo jako podatnik niezarejestrowany dla potrzeb VAT. Tacy podatnicy podatek VAT rozliczają składając deklaracje VAT-9M, a wynikający z niej podatek wpłacają do urzędu skarbowego. Obowiązek rozliczenia podatku należnego oraz konieczność wpłaty podatku powstaje za miesiąc, w którym dokonano dostawy towarów w procedurze „odwrotnego obciążenia”.

Więcej, np. http://www.us.trzebnica.pl/new_us/content/view/2204/76.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.