strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek
Data: 03/11/2015
Publikacja: 04/11/2015
Pytanie: Zarząd na posiedzeniu podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków koła 2 kolegów na "okres adaptacyjny" trwający rok. Zwolnił ich jednocześnie z opłat za udział w polowaniach indywidualnych.
1. Czy procedura przyjęcia do koła "na okres adaptacyjny" jest zgodna ze statutem?
2. Czy w ten sposób przyjmowani koledzy, w oparciu o zapisy statutu, są zobowiązani do wpłaty wpisowego?
3. Czy w oparciu o zapisy statutu zarząd może ich bez uchwały walnego z tej opłaty zwolnić?

Odpowiedź:
ad 1) Nie, nie ma czegoś takiego jak przyjęcie do koła na okres próbny, adaptacyjny czy jakikolwiek inny.

ad 2) Tak, mają wpłacić wpisowe, ale ich członkostwo jest bezterminowe i mogą być skreśleni lub wykluczeni tylko w sytuacjach opisanych w statucie.

ad 3) Nikt nie może zwolnić z opłaty wpisowego, nawet WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.