strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Mariusz
Data: 30/08/2016
Publikacja: 31/08/2016
Pytanie: Czy może być tak sformułowana uchwała odnośnie wpisowego do koła? Czy jest to zgodne ze statutem, a jak nie to w jakim zakresie?
"Osoba składająca deklarację celem przyjęcia do Koła, zobowiązana jest w terminie 7 dni od otrzymania pozytywnej decyzji Zarządu Koła uiścić jednorazową opłatę wpisową do kasy Koła, a w przypadkach uzasadnionych, na prośbę zainteresowanego, Zarząd Koła może opłatę wpisową rozłożyć na dwie raty z podaniem terminu ich uiszczenia. Wysokość opłaty wpisowej wynosi:
a) 2000 zł, słownie: dwa tysiące złotych, dla osób niebędących małżonkiem, rodzeństwem, dzieckiem lub wnukiem myśliwego naszego Koła,
b) 1000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych, dla osób będących małżonkiem, rodzeństwem, dzieckiem lub wnukiem myśliwego naszego Koła."

Odpowiedź:
Uchwałą jest nieprawidłowa i narusza statut PZŁ.

Wpisowe może mieć tylko jedną wysokość, niezależnie kto go wpłaca, nie może być rozłożona na raty i musi być uiszczone przed wydaniem uchwały o przyjęcie, a nie na 7 dni wcześniej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.