strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek
Data: 16/03/2017
Publikacja: 17/03/2017
Pytanie: Mam pytanie dot. skreślenia członka Komisji Rewizyjnej za nieopłacone składki. Zgodnie z wszystkimi procedurami Zarząd wzywał do opłacenia zaległych składek. W konsekwencji podjął decyzję o skreśleniu z listy członków koła. Zainteresowany tym samym przestał pełnić funkcję w Komisji Rewizyjnej, ale zgodnie z przysługującym prawem odwołał się do WZ. Domniemam, że zapłaci składkę w ostatniej chwili przed WZ i tym samym decyzja Zarządu straci moc prawną. Czy w takim wypadku utrata członkostwa w Komisji Rewizyjnej zostaje również automatycznie przywrócona? Czy jego skreślenie jest ważne do momentu złożenia odwołania czy do momentu wpłacenia zaległości? Kiedy w trakcie takiej procedury nie może uczestniczyć w pracach Komisji rewizyjnej np. od podjęcia decyzji przez Zarząd do momentu uregulowania zaległości?

Odpowiedź:
Uchwała o skreśleniu, o ile odwołanie do WZ zostało sporządzone w ciągu 14 dni nie jest prawomocna i zainteresowany ani jeszcze nie utracił członkostwa w kole, ani nie przestał być członkiem komisji rewizyjnej i może uczestniczyć w jej pracach.

Wpłata zaległości może wpłynąć na decyzję WZ rozpatrującego odwołanie, ale sama przez się nie unieważnia uchwały o skreśleniu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.