strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tomasz
Data: 06/06/2017
Publikacja: 07/06/2017
Pytanie: Żona przewodniczącego KR koła prowadzi działalność gospodarczą (firma remontowo-budowlana). W ostatnim okresie sprawozdawczym 2016/2017 wygrała przetarg organizowany przez koło dotyczący remontu i budowy urządzeń łowieckich (ambony, paśniki). Czy nie nastąpiły nieprawidłowości prawne w związku z paragrafem 72 ust. 2 Statutu PZŁ polegające na fakcie, że mąż jako przewodniczący KR kontroluje żonę jako wykonawcę realizacji wymienionych prac?

Odpowiedź:
Paragraf 72 ust. 2 Statutu PZŁ wyklucza możliwość, żeby członek KR pozostawał w związku małżeńskim lub w pokrewieństwie w linii prostej z członkiem zarządu lub też był podwładnym w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej wobec członka zarządu. Żadnej z tych zależności nie ma w stosunku do przewodniczącego KR, bo jego żona nie jest członkiem zarządu.

Poza tym, żonę przewodniczącego KR jako firmę kontroluje zarząd koła, bo to on rozpisał przetarg i to on zlecił prace. KR kontrolować będzie zarząd, a nie firmę zewnętrzną wykonującą zlecenie koła, bo do kontrolowania firmy zewnętrznej nie ma uprawnień.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.