strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Przemysław
Data: 09/05/2018
Publikacja: 10/05/2018
Pytanie: W porządku obrad WZ jest punkt o rozpatrzeniu odwołania jednego z kolegów od uchwały ZK. Czy możliwe jest nie uwzględnienie odwołania w związku z nie umieszczeniem uzasadnienia w odwołaniu?


Odpowiedź:
Odwołujący się nie ma obowiązku składania uzasadnienia do swojego odwołania, bo nie ma o tym mowy w statucie PZŁ. Wystarczy, że napisze "odwołuję się od ...."

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.