strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jacek Łasecki
Data: 16/05/2018
Publikacja: 17/05/2018
Pytanie: W trakcie WZ, jeden z kolegów z zarządu podczas trwania obrad składa rezygnację z członkostwa w zarządzie, a na jego miejsce chce kandydować Przewodniczący Komisji Rewizyjnej koła. Czy może i co musi spełnić aby móc prawnie kandydować? Słyszałem opinie, że w stowarzyszeniu a za takie nas się uważa, nie może zrezygnować i kandydować na to wolne stanowisko.


Odpowiedź:
Przede wszystkim PZŁ nie jest stowarzyszeniem, o czym powiedział Trybunał Konstytucyjny w jednym z ostatnich wyroków dot. Prawa Łowieckiego.

PZŁ działa na podstawie ustawy i statutu, a w nich nie ma słowa na temat opisanej sytuacji, co nie oznacza, że nie wiadomo jak się należy zachować. Statut gwarantuje równe prawa wszystkim członkom koła oraz daje im niczym nie ograniczone bierne prawo wyborcze. Oznacza to, że zajmowanie funkcji przewodniczącego KR nie jest przeszkodą i nie ma żadnego wpływu na prawo kandydowania na funkcje w zarządzie koła. Mógł kandydować do zarządu jako przewodniczący KR i jakiekolwiek sugestie, że np. powinien wpierw zrezygnować z tej funkcji są nieprawidłowe.

Sytuacja zmienia się w przypadku, gdyby został wybrany. Taką sytuację opisuje już statut stanowiąc, że nie można być równocześnie członkiem zarządu i KR. Nowo wybrany członek zarządu musi podporządkować się temu postanowieniu statutu i rezygnuje wówczas z funkcji w KR, choć teoretycznie patrząc, może również zrezygnować z właśnie objętej funkcji w zarządzie i pozostać w KR.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.