strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Zbigniew
Data: 04/06/2018
Publikacja: 04/06/2018
Pytanie: Czy w wypadku skierowania sprawy do sądu powszechnego, po orzeczeniu wydanym przez Główny Sąd Łowiecki, orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego jest prawomocne, czy w dalszym ciągu nieprawomocne?

Odpowiedź:
Jeżeli orzeczenie mówiło o jakiejś karze, to kara stanie się prawomocna po 14 dniach od otrzymania orzeczenia, jeżeli nie zostanie ono zaskarżone do sądu powszechnego.

Jeżeli było to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to takie zawiadomienie nie jest zaskarżalne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.