strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Janek
Data: 05/10/2018
Publikacja: 05/10/2018
Pytanie: Mam wątpliwości co do wyboru na Prezesa koła po jego rezygnacji z funkcji na zwołanym walnym gdzie w porządku walnego było tylko wybór Prezesa. Podczas wyboru wybrano bez rezygnacji z funkcji łowczego na prezesa oraz vice-łowczego na łowczego a vice-łowczego spośród członków koła. Prowadzący zebranie na moje uwagi stwierdził, że możemy to przegłosować. Nadmieniam, że na walnym nie było wszystkich członków koła.

Odpowiedź:
Wybory były prawidłowe. Jeżeli po wyborze prezesa zwolniło się stanowisko łowczego, bo łowczy został prezesem, to wybór łowczego nie wymaga zwołania WZ powtórnie. To sam z wyborem vice-łowczego. Taka procedura jest opisana w statucie. Oczywiście zakładam, że było kworum. Obecność wszystkich członków koła nie była konieczna.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.