strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Wacław
Data: 13/06/2019
Publikacja: 14/06/2019
Pytanie: Czy można zgłaszać do porządku obrad WZ przed uchwaleniem porządku obrad oraz regulaminu obrad WZ, spraw nie ujętych w zawiadomieniu na WZ? Chodzi mi już o dzień walnego zgromadzenia.

Odpowiedź:
Można, o ile nie dotyczy to powołania lub odwołania członka zarządu oraz przyjęcia lub wykluczenia członka z koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.