strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotr
Data: 18/06/2019
Publikacja: 20/06/2019
Pytanie: Myśliwy został skreślony z Koła za 3-miesięczną zaległość zapłacenia składki członkowskiej. Terminy były zachowane. (14 dni miał czas na opłacenie od daty otrzymania pisma). Myśliwy zgodnie z pouczeniem w piśmie odwołał się do WZ, i nie uregulował składek przez 30 dni. Czy jego odwołanie jest skuteczne? Jeśli tak, to co mamy głosować na WZ, uchwałę ZK o skreśleniu czy odwołanie myśliwego do WZ?

Odpowiedź:
Prawo do odwołania przysługuje od każdej uchwały zarządu, w tym oczywiście od uchwały o skreśleniu.

Do WZ trafia odwołanie myśliwego i to ono jest głosowane. WZ ma cztery możliwości zapisane w § 115 ust. 5 nowego statutu, tj.:

1) odwołania nie uwzględnić;
2) uchylić zaskarżoną uchwałę;
3) uchylić zaskarżoną uchwałę i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania;
4) zmienić zaskarżoną uchwałę i orzec co do istoty sprawy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.